top of page
Yumurta Dondurma

Yumurta dondurma işlemi doğal yollarla veya yumurtlamayı indükleyen ilaçların kullanımıyla elde

edilen yumurtaların farklı teknikler kullanılarak laboratuvar koşullarında dondurularak sıvı azot içerisinde

muhafaza edilmesine dayanmaktadır. Bu yöntemi kullanarak, kanser ve polikistik over tedavisi görmek

zorunda kalan bayanlar, aldıkları tedavi üreme sistemlerini kötü etkileyeceğinden tedavilerine başlamadan

önce yumurtalarını sağlıklı bir şekilde saklama ve istedikleri zaman kullanma şansına sahip olurlar.

Ayrıca henüz çocuk sahibi olmayı düşünmeyen ancak ileride çocuk sahibi olmaya karar verdikleri zaman

yaşlarından dolayı güçlük çekmemek için de yumurtalarını toplatıp dondurmaya karar verebilirler.

Çünkü kadınların yaşı ilerledikçe, özellikle 35 yaşından sonra yumurta kaliteleri ve sayıları düşmekte, menopozdan sonra ise yumurtlamaları durmaktadır.

         Yumurta ve yumurtalık dondurma işlemi ilk olarak dört yıl önce Amerika’da Cornall Üniversitesinden Dr. Kutluk Oktay tarafından gerçekleştirildi ve şu an dünyada 5-6 ülkede yapılmaktadır. Bu ülkeler belli başlı olarak A.B.D., İngiltere, Danimarka, İsrail ve Avustralya’dır.

         Bu işlemler özellikle ağır bir hastalığı dolayısıyla yapılacak tedavide yumurtalıklarını kaybetme riski olan hastalarda uygulanmaktadır. Belli başlı örnekler de kanser hastalarıdır. Örneğin genç bir meme kanserli hasta ya da genç lenf bezi kanserli hasta veya değişik bazı kanserlerinden dolayı yumurtalıkların bulunduğu bölgede radyoterapi yapılması gereken hastalarda bu işlem uygulanmaktadır. Bu kişilerde kanser teşhisi konduktan sonra tedaviye geçilmeden önce ki o 1-2 haftalık arada ya tüp bebek usulüyle yumurtalıklardaki yumurtalar büyütülüp onlar toplanıp yumurtalar dondurulmakta ya da yumurtalıkların bir kısmı laparoskopik cerrahi yöntemi ile alınarak dondurulmaktadır.

        Genç insanların hiçbir sorunları yokken ileride başımıza bir sorun gelebilir düşüncesi yumurta veya yumurta dondurulması işlemi şu an uygun görülmemekte ve yapılmamaktadır ama gelecekte bu konudaki toplumsal baskı artınca da yapılacağını düşünüyorum.
    
     Yumurta dondurma işlemindeki gebelik oranı taze yumurta ile yapılan tüp bebekte oranı yarı yarıya düşüktür yani dolayısıyla %25-30 gibi gebelik şansı mevcuttur. Yumurtalık dondurulup da onun tekrar kadın vücuduna geri verilmesi ve ondan dolayı gebe şansı ise şu an böyle bir oran vermek mümkün değildir. Dünyada bu şekilde doğmuş 1-2 tane bebek vardır ve çok az sayıda kişi olduğu için de istatistiki bir sonucumuz yoktur. Dolayısıyla tüp bebek yöntemine nazaran bu işlemler daha düşük oranda gebelik başarısı vermektedirler.

     Ülkemizde bu işlem henüz uygulanmamaktadır. Konuyla ilgili izin çok yakın bir zamana kadar Sağlık Bakanlığı tarafından verilmemiştir. Fakat geçen gün açıklanan bir genelge ile kanser vs. gibi hastalıklar yüzünden ihtiyacı olan kadınlarda yumurtalık dokusunun bir kısmının dondurulmasına yeşil ışık yakan bir genelge yayınlanmıştır ve yakın bir zamanda da bu çalışmalar başlayacaktır.

     Jinemed Sağlık Kuruluşları bu işte yine öncü rolü oynamayı hedeflemektedir. Bu bakımdan bu işlemi dünyada ilk defa yapan Türk hekimi olan Prof. Dr. Kutluk Oktay’la görüş birliğine varılmış ve kendisinin denetiminde kliniğimizde bu yöntem uygulanacaktır.

     Ülkemizde genç yaşta çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar şu anda izin olmadığı için bu yöntemden faydalanamamaktadır. Ama belirttiğimiz gibi dünyada da sadece çocuk sahibi olma arzu olma arzusunu ertelemek için de bu işlem çok sıcak karşılanmamaktadır.

     Bence ileride gebe kalmak isteyen kadınlar yumurta veya yumurtalık dondurma işleminden faydalanabilmelidirler. Ne var ki bu kişilere bu işlemin bebek garantisi vermediğini ve en garantili bebek sahibi olma yolunun doğal yollardan olduğunu ve bununla olmazsa da tüp bebekte olduğunu söylemek gerekmektedir ki hastalar yanlış bir yola saptırılmasın.

bottom of page