top of page
Lazer ile tomurcuklanma

 Normal embriyo gelişim sürecinde gelişimin 5. gününde embriyo zona pellucida adı verilen kabuğunu

yırtarak dışarıya çıkar ve böylece rahim duvarına tutunur. Bu kabuktan çıkma olayına tomurcuklanma 

(hatching) denir.

     Embriyolar bazen bunu gerçekleştiremez ve bundan dolayı rahime tutunamaz yani gebelik gerçekleşemez.

İşte bu durumu riske etmemek için laboratuvar koşullarında tüp bebek uygulamalarında embriyonun

rahime transfer aşamasından önce kabuğu inceltilir ve gebelik şansı böylelikle artırılmış olur.

Daha önceleri mekanik yöntemle asit yöntemi kullanılırken artık günümüzde lazer yöntemi kullanılarak

gerçekleştirilmektedir.    

 

Gebeliğin oluşumunda en önemli basamak gelişen embryonun anne rahmine yerleşmesidir. Anne rahmine tutunmadan önce embryonun çevresindeki zona denilen dış tabakası incelerek kaybolur. Böylelikle embryo hücreleri zona dışına doğru tomurcuklanır ve anne rahmine tutunabilir. Bu işlemin kolaylaştırılması için gelişmiş laboratuvar olanakları ile zona tabakasında bir pencere açılabilir. Bu işlem mekanik olarak ince pipetler yardımı ile yapılabileceği gibi, lazer veya kimyasal asit kullanarak da gerçekleştirilebilir.

 

Tüp Bebek'te lazer uygulaması

 

Üstün bir teknolojiye sahip olan lazer sistemleri ile embryo'ya dokunmadan (non-touch lazer micro-drilling) mikron düzeyinde kusursuz kesitler sağlıyarak, yardımla tomurcuklanma (Assisted Hatching) işlemini gerçekleştirmektedir. Bu yöntem daha önceki uygulamalarda embryonun tutunmasında problem olan çiftler ve ileri yaş grubu hastalar için kullanılıyor. Ayrıca bu yöntem ile embryoların içerisindeki biyolojik toksik atıklar (fragmanlar) temizlenerek (de-fragmantasyon) anne adayına transfer edilen embryoların kalitesi iyileştirilebilmektedir. Lazer yöntemi ile daha önce Avusturya, İtalya ve Amerika'da insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda çok başarılı sonuçlar elde edilmiş ve İsviçre'de yapılan çalışmalarda çok çarpıcı sonuçlar alınmıştır. En çarpıcı örnek ise 10 uncu kez tüp-bebek uygulamasına giren bir hastanın lazer tedavisi ile gebelik elde etmesi olmuştur. Ayrıca üçüncü ve dördüncü kez tüp bebek uygulamasına giren bir çok vakada da gebelik elde edilmiştir.

 

Kadın eşin yaşı ilerledikçe yumurtanın etrafında zona adı verilen tabaka kalınlaşarak embriyonun rahme tutunmasını dolayısı ile gebelik şansını azaltır. Zona adı verilen tabakada pencere açılmasında kullanılan lazer yöntemi bu grup hastalarda gebelik oranını belirgin olarak arttırmaktadır. Embriyoya zarar vermeyen bu yöntem ile 38 yaş üzerindeki birçok vakada gebelik elde edilmektedir.

 

Lazer kullanılarak yapılan yardımla tomurcuklanma uygulamaları kadın eşin yaşına bakılmaksızın yumurtanın etrafındaki zona tabakasının normalden kalın olduğu vakalarda ve birden fazla tüp bebek veya mikroenjeksiyon uygulamasına rağmen gebeliğin elde edilemediği vakalarda yapılır. Lazer yardımı ile tomurcuklanma uygulamaları ile üçüncü, dördüncü hatta dokuzuncu uygulamasında gebe kalarak sağlıklı çocuk sahibi olan çok sayıda vaka vardır.

bottom of page