top of page
İnseminasyon

Kabaca tanımlayacak olursak, spermlerin anne adayının üreme sistemine

cinsel temas dışında herhangi bir yöntemle bırakılma işlemidir.

İnseminasyon spermlerin hareketlerinin yavaş olmadığı  durumlarda,

rahim ağzında antisperm proteinlerinin pozitif olduğu durumlarda ve

açıklanamayan infertilite durumlarında ilk olarak denenebilecek bir

uygulamadır. Ovülasyon bozukluğu olan anne adaylarında yumurtalıklar

kontrollü ovaryan hiperstimülasyon tedavisi ve çatlatma iğneleri ile

yumurtlama indüklenir. Böylece gebeliğin şartı olan sperm ve yumurtanın

birlikte ortamda bulunması sağlanır.

 

             Aşılama teknikleri iki çeşittir. Bunlardan birincisi ICI (Intraservikal Aşılama)'dır ve erkekten elde edilen semen herhangi bir işleme maruz bırakılmadan direk olarak vajinaya veya rahim ağzına bırakılır. İkincisi ise IUI (Intrauterin Aşılama)'dır ve erkekten elde edilen semen uygun sperm hazırlama metodlarından geçirildikten sonra doğrudan rahim içerisine bırakılır. Eğer evlillik ve infertilite süresi uzun ise aşılama denenmeden direk tüp bebek uygulamalarına geçilmelidir.

            1980 lerde uygulanmaya başlanan bu infertilite tedavisi tüp bebek alanında uygulanan en kolay yöntemdir. Hiçbir cerrahi operasyon gerektirmediği için sıradan bir kadın doğum kliniğinde bile uygulanabilir. Fakat unutulmamalıdır ki bu işlemin uygulanabilmesi için anne adayının bilinen bir infertilite sorunu (Tüplerin tıkalı olması vb) olmaması gerekir. Baba adayının spermleri de uygulama için yeterli sayı, hareketlilik ve kalitede olmalıdır.

            Değişik uygulama teknikleri vardır. Bunlar;

  • Serviks içine inseminasyon -(Intracervical insemination(ICI)

             En kolay uygulama şeklidir. Taze yada dondurulup çözdürülmüş spermin enjektör yardımıyla servikse enjekte edilmesi şeklinde uygulanır. Spermin yıkanmış olmasına yani laboratuarda hazırlanmış olmasına gerek yoktur. Doğal oyulasyon zamanı takip edilerek uygulanır. Başarı şansı normal ilişkiyle aynıdır.

  • Rahim içine inseminasyon(aşılama)- Intra uterine Insemination(IUI)

             Günümüzde en fazla uygulanan yöntemdir. Sperm laboratuar ortamında yıkanıp hazırlanır. Sayısal değerleri istenilen konsantrasyona getirilir ve özel bir sıvı ile beraber rahim içine enjekte edilir. Spermlerin rahim içinden tüplere doğru yüzerek yumurtayla karşılaşıp döllemesi beklenir. Bu yöntemde yumurta gelişimi için ilaç tedavisi uygulanabilir. Kontrollü yumurtalık uyarılması denilen ilaç tedavisi ile yeterli olgunluğa ulaşan foliküller  HCG denilen çatlatma iğnesi ile çatlatılır ve yumurtlama gerçekleşir. Aynı günlerde de aşılama (inseminasyon) işlemi uygulanır.

  • Rahim içi ve tüplere inseminasyon - Intratuboperitoneal insemination(IUTPI)

             Rahim içi ve tüplerin aşılama sıvısı ile doldurulması şaklinde uygulanır.

Tüp içine inseminasyon - Intratubal Insemination (ITI)
Rahim içine uygulanan aşılamayla karşılaştırıldığında herhangi bir avantajı görülmemiştir. Tercih edilen bir yöntem değildir.

bottom of page