top of page
Embriyo Donasyonu

Kadında yumurta erkekte de sperm bulunmadığı durumlarda çiftler  embriyo donasyonu işlemini

tercih ederler. Bu durumda anne adayının rahimi ilaçlar kullandırtılarak hazırlanır ve uygun günde önceden

bağışlanmış embriyolardan rahime transfer yapılır. Bekleme sürecine girerek gereken günde gebelik testi yapılır. 

 

Embriyo donasyonu kimlere uygulanır?

 

Çiftin her ikisinde de bir infertilite problemi varsa

 

Kadında

 

Rahmi olupta erken menapoza girmiş kadınlara,

Menapozdaki kadınlara,

Herhangi bir nedenden dolayı yumurtalıkları alınan kadınlara,

Radyoterapi veya kemoterapi nedeniyle yumurtalık etkinliği yitirmiş kadınlara,

Yumurta sayısı azlığı ve düşük kaliteli yumurtaya sahip kadınlara,

Devamlı suretle düşük yapan kadınlara,

Genetik hastalığı olan ve bu hastalığını çocuklarına bulaştırma riski olan kadınlara,

 

Erkekte

 

Menisinde sperm bulunmayan (azospermi) erkeklere uygulanır. Bu durumdaki erkeklerde embriyo donasyonu işlemine tabi tutulmadan yapılması gereken başka seçenekler de vardır. Bu seçenekler;

 

- PESA (kanalların içinden ince bir iğne ile sperm aranmasıdır)

 

- PTSA (yumurtalığın çeşitli bölümlerinden iğne parça alınarak sperm aranmasıdır)

 

- TESE (yumurtalığın çeşitli bölümlerinden açık cerrahi parça alınarak sperm aranmasıdır)

 

Bu tekniklerle hastaların yaklaşık % 60 ında sperm bulunabilmektedir. Eğer bu durumda da sperm bulunamıyorsa bu durumdaki erkekler embriyo donasyonu uygulanır.

 

Genetik hastalık taşıyan ve bunu çocuklarına geçirme riski olan çiftler Hemofili Huntington’s koreası Duchenne’s muscular distrofisi gibi hastalıkları taşıyan çiftler Kromozomal anormalliklere bağlı tekrarlayan düşükleri olan çiftler embriyo donasyonuna başvurabilirler.

bottom of page